Hata Kodları

api.ipsizcambaz.com servisleri 1 Ocak 2023 tarihinde kapanacaktır. Lütfen o tarihe kadar kullandığınız servislerde 'api.ipsizcambaz.com' adresini 'api.allesgo.com' olarak değiştirin. Servis istek ve cevaplarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Detaylı bilgi için tıklayınız

allesgo.com API servislerini kullanırken karşılaşabileceğiniz bütün hataların listesini bulabilirsiniz. Bu listede bulamadığınız bir hata alırsanız lütfen çağrı merkezimiz üzerinden bize bildirin

Hata Kodu Mesaj Açıklama
10001 The endpoint you are trying to access does not exist. Erişmeye çalıştığınız adres bulunamadı.
10002 We couldn't identify you. Sizi hatırlayamadık. :(
10003 "client_key" and "client_secret" should be included in the request payload. "client_key" ve "client_secret" istekte bulunmalı
10004 Access Token must be provided. Access token belitmelisiniz.
10005 Access Token is not valid. Access token hatalı.
10006 This IP address is not authotized with the access token. IP adresi bu access token için yetkili değil.
20001 Category id must be specified. Kategori ID'sini belirtmelisiniz.
20002 ObjectId specified for $<fieldName>$ is not valid. $<fieldName>$ 'ye belirtilmiş ObjectId geçerli değil.
20003 Category not found. Kategori bulunamadı.
20004 $<fieldName>$ must be an integer. (Unix timestamp in seconds.) $<fieldName>$ bir tamsayı olmalı. (Saniye olarak unix zaman damgası)
20006 Store not found. Mağaza bulunamadı.
20007 $<fieldName>$ field must be a valid number. $<fieldName>$ alanı geçerli numara olmalıdır.
20008 $<fieldName>$ field must be a valid integer. $<fieldName>$ alanı integer olmalıdır.
20009 Either $<fieldName>$ range or $<fieldName>$ must be specified. Ya $<fieldName>$ aralığı ya da $<fieldName>$ istek alınabilir.
20012 date_created must be an integer. (Unix timestamp in seconds.) date_created bir tamsayı olmalı. (Saniye olarak unix zaman damgası)
20015 Either answered or unanswered must be specified. Ya answered ya da unanswered istek alınabilir.
20016 The question to be replied was not found Cevap verilecek ürün sorusu bulunamadı.
20017 The document specified is not a question Cevap verilmek istenen dökümanın türü soru değil.
20018 The product question specified is not yet confirmed Cevap verilmek istenen ürün sorusu onaylı değil.
20019 The product question to be answered was not asked to the specified store. Cevap verilmek ürün sorusu, belirtilen mağazaya sorulmamıştır.
20020 One of asked_at_store_details, asked_at_product_details and asked_at_order can be specified at a time asked_at_store_details, asked_at_product_details ve asked_at_order biri belirlenebilir
20021 This question has already been replied Bu soruya zaten cevap verilmiştir
20022 Message must be specified when replying to a question Cevap verirken mesaj gönderilmelidir
20023 $<fieldName>$ query field must be specified $<fieldName>$ sorgu alanı belirlenmelidir
20024 Shipping company and Shipping price for this order has been specified before. Bu sipariş için daha önce kargo ücreti ve kargo firması belirtilmiş
20025 Shipping company not found. Please check company_id. Kargo firması bulunamadı. Lütfen company_id'yı kontrol edin.
20026 Shipping company does not have a contract with allesgo.com. Belirtilen kargo firmasının Ipsizcambaz'la anlaşması
20027 A discount code has already been generated to this package. Bu paket için zaten bir indirim kodu tanımlanmış.
20028 Can not process this package. Bu paket işlenemedi.
20029 order number $<fieldName>$ is not valid. $<fieldName>$ Sipariş numarası geçerli değil.
20030 Order can not be canceled. Sipariş iptal edilemez.
20031 Variant not found. Varyant bulunamadı.
20032 Variants should be specified as an array. Varyantlar bir array olarak belirtilmeli.
20033 Variant properties should be balanced. Varyantlar dengeli olmalı. Varyant özellikleri tüm varyanlar için aynı olmalı. Örneğin bir varyantta renk ve benden varken diğer varyantta sadece renk olamaz.
20034 Variant properties not found. At least one property should be specified. Variant Özellikleri bulunamadı. En az bir varyant özelliği belirtmelisiniz.
20200 Status must be provided for orders. Siparişler için status belirtmek gerekir
20201 Status must be a one of $<statusCodes>$. Please refer to Order API reference page to see code descriptions. Status belirtilen değerlerden biri olmalı. Kodların açıklaması için lütfen Order API referans sayfasına göz atın.
20202 Either "days" or "start_date and end_date couple" should be provided "days" ve ya "start_date and end_date ikilisi" belirtilmeli.
20203 "start_date" or "end_date" can not be used along with "days" "days" ile beraber "start_date" ve ya "end_date" kullanamazsın.
20204 "days" should be a number between 1 and 30 (inclusive). "days" 1 ile 30 arası bir sayı olmalı.
20205 "$<fieldName>$" should be a valid unix timestamp. "$<fieldName>$" geçerli bir unix timestamp olmalı.
20206 "start_date" can not be greater than "end_date". "start_date", "end_date"den daha büyük olamaz.
20207 the difference between "start_date" and "end_date" can not be greater than 90 days. "start_date" ve "end_date" arasındaki fark 90 günden fazla olamaz.
20208 The request body should contain "$<fieldName>$" and should not be empty. İstekle beraber "$<fieldName>$" gönderilmeli ve boş olmamalı.
20209 Unknown package_id. Please check again Bilinmeyen bir paket id. Lütfen kontrol edin.
20210 package is already in that stage. No changes made. Paket durumunda bir değişiklik yok
20211 The requested product was not found Ürün bulunamadı
20212 "$<fieldName>$" must be in be from $<minRange>$ to $<maxRange>$ "$<fieldName>$" $<minRange>$'dan $<maxRange>$'a kadar
20213 "$<fieldName>$" must be an array of string or a string "$<fieldName>$" alanı dizi ya da string olması lazım
20214 if shipping address is not the same as return address then, return address must be specified Gönderim adresi, iade adresiyle aynı değilse, iade adresi belirtilmelidir
20215 If free shipping is false, you are required to choose only contracted shipping companies Alici kargo seçilince, yalnızca anlaşmalı kargo şirketlerini seçmeniz gerekir.
20216 The specified $<fieldName>$ was found. Please make sure you specify the correct ObjectId Belirlediğiniz $<fieldName>$ bulamadık. Lütfen doğru ObjectId'yi belirttiğinizden emin olun
20217 $<fieldName>$ must be at least $<atLeast>$ characters and at most $<atMost>$ $<fieldName>$, en az $ <atLeast> $ karakter ve en fazla $ <atMost> $ olmalıdır
20217 $<fieldName>$ must be exactly $<num>$ characters $<fieldName>$, $<num>$ karakter olmalıdır
20219 This store is not supported to make request. Bu mağaza istek atmak için desteklenmemektedir
20220 $<fieldName>$ must be at least $<num>$ $<fieldName>$, en az $<num>$ olmalıdır
20221 type must be either b2c or c2c type, b2c veya c2c olmalıdır.
20222 Brand was not found Marka bulunamadı.
20223 Shipping template was not found Kargo şablonu bulunamadı.
20224 Unable to change status. This order was accepted before. Durum değiştirilemedi. Bu paket daha önce kabul edilmiş.
20800 $<fieldName>$ must be specified in the request payload $<fieldName>$ alanı istekte belirlenmelidir
20801 $<fieldName>$ should be a Boolean. $<fieldName>$ alanı Boolean olmalıdır
20802 "discount_type" and "discount_value" fields should be specified when "discounted" field is true. "discounted" alanı true oladuğunda "discount_type" and "discount_value" alanları belirtilmeli.
20803 "discount_type" field value must be 1, 2, or 3. [1 => 'İndirim Tutarı', 2 => 'İndirim Oranı', 3 => 'İndirimli Tutar'] "discount_type" alanı [1, 2, 3] değerlerden birini taşımalı [1 => 'İndirim Tutarı', 2 => 'İndirim Oranı', 3 => 'İndirimli Tutar']
20804 "discount_value" must be greater than 99 and smaller than price when "discount_type" value is 1 "discount_type" değeri 1 olduğunda "discount_value" 0 ile ürün gerçek fiyatı arasında bir Integer olmalı.
20805 "discount_value" must be between 1 and 99 (inclusive) when "discount_type" value is 2 "discount_type" değeri 2 olduğunda "discount_value" 1 ile 99 arasında bir Integer olmalı.
20806 "discount_value" must be greater than 99 and smaller than price when "discount_type" value is 3 "discount_type" değeri 3 olduğunda "discount_value" 0 ile ürün gerçek fiyatı arasında bir Integer olmalı.
20807 "warranty_type" field value must be 1, 2, 3 or 4. [1 => 'Garantisiz', 2 => 'İthalatçı Firma Garantili', 3 => 'Tedarikçi Firma Garantili', 4 => 'Teknik Servis Garantili'] "warranty_type" alanı [1, 2, 3] değerlerden birini taşımalı [1 => 'Garantisiz', 2 => 'İthalatçı Firma Garantili', 3 => 'Tedarikçi Firma Garantili', 4 => 'Teknik Servis Garantili']
20808 "warranty_period" field value must be 0, 12, 24 or 36. [0 => 'Garantisiz', 12 => '12 Ay', 24 => '24 Ay', 4 => '36 Ay'] "warranty_period" alanı [0, 12, 24, 36] değerlerden birini taşımalı [0 => 'Garantisiz', 12 => '12 Ay', 24 => '24 Ay', 4 => '36 Ay']
20809 "warranty_period" field value must be 0 when "warranty_type" is 1 "warranty_type" değeri 2 olduğunda "warranty_period" değeri 0 olmalı
20810 "product_condition" field value should be "new" or "used" "product_condition" değeri "new" ve ya "used" olmalı.
20811 "images" must be specified and must be an array of strings. "images" değeri gönderilmeli ve bir diziden oluşmalı.
20812 "$<fieldName>$" must be specified and must be of type 'id'. "$<fieldName>$" değeri gönderilmeli ve 'id' türünden olmalı.
20813 "$<fieldName>$" can not be more than $<fieldName>$ character. "$<fieldName>$", $<fieldName>$ karakterden fazla olamaz.
20814 Product price should be between 100 and 20000000 (Kuruş Based. TL * 100) Product price should be between 100 and 20000000 (Kuruş olarak gönderilmeli. TL * 100)
20815 Invalid currency. Valid values are TL, USD, EUR (case-sensitive) Geçersiz döviz birimi. Geçerli değerler: TL, USD, EUR (Büyük-Küçük harf duyarlı)
20816 Invalid category_id Geçersiz kategori ID.
20817 You can not add product to this category. Bu kategoriye ürün ekleyemezsin.
20818 Invalid image link "$<imageURL>$" Geçersiz resim linki. "$<imageURL>$"
20819 File type not supported Dosya türü desteklenmiyor.
20820 Could not download the image to our servers. $<imageURL>$ Resim sunucularımıza indirilemedi. $<imageURL>$
20821 Could not find the brand. Marka bulunamadı. Genelde bu hata birbirine bağlı olmayan marka ve kategori gönderildiğinde meydana gelir.
20822 Could not find the brand model. Marka modeli bulunamadı.
20823 Request payload must contain properties array. İstekte properties dizisi bulunmalı.
20824 Properties array items should contain property and option keys and they should be of type ID. Error on index $<index>$. Properties dizi elemanları property ve option anahtarlarına sahip olmalı ve ID türünden olmalı.
20825 Product not found. Ürün bulunamadı.
20826 Please wait for product approval. Bu işlem için lütfen ürünün onaylamasını bekleyin.
10827 You can not use this property. Specified product category is not binded to specified property Bu özelliği kullanamazsınız. Belirtilen özellik, belirtilen ürün kategorisine bağlı değil.
20828 Could not find option. Değer bulunamadı.
20829 Product is already active. Ürün zaten aktif.
20830 Product is already Passive. Ürün zaten pasif.
20831 Product status can not be changed. Ürün durumu değiştirilemez.
20831 SetStatus service only supports [0, 1] for statuses Durum Değiştirme servisine sadece 0 ve 1 göndermelisiniz.
20833 $<fieldName>$ length can not exceed $<max>$ characters. $<fieldName>$ değeri uzluluğu $<max>$ karakteri geçemez.
40301 You do not have permission to access this resource. Bu kaynağa erişme izniniz yok.
50300 Server is under a scheduled maintenance. Please try again after a while... Sunucu planlanmış bir bakım altında. Lütfen bir süre sonra tekrar deneyin...
90001 Unknown error. Please report. Bilinmeyen bir hata oluştu. Lütfen bildirin.