Ürün Yönetimi

api.ipsizcambaz.com servisleri 1 Ocak 2023 tarihinde kapanacaktır. Lütfen o tarihe kadar kullandığınız servislerde 'api.ipsizcambaz.com' adresini 'api.allesgo.com' olarak değiştirin. Servis istek ve cevaplarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Detaylı bilgi için tıklayınız

Ürün yönetimi ile ilgili tüm işlemler için kullanılır.
Ürün ekleme süreci şeması:

Süreç Şeması

Ürün Arama

Eklenmiş tüm ürünler arasında filtreleme ile arama yapmak için kullanılır.

ENDPOINT GET /v1.0/product/search
Kopyala
Örnekler

Curl ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir.

    
curl -X GET \ 'https://api.allesgo.com/v1.0/product/search?access_token={ACCESS_TOKEN}&type={PRODUCT_TYPE}&search_key={SEARCH_KEY}' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Cache-Control: no-cache' \ -H 'Connection: keep-alive' \ -H 'Host: api.allesgo.com' \ -H 'cache-control: no-cache'

PHP ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte Curl kullanılmaktadır.

    
<?php $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => "https://api.allesgo.com/v1.0/product/search?access_token={ACCESS_TOKEN}&type={PRODUCT_TYPE}&search_key={SEARCH_KEY}", CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => "", CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 30, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET", CURLOPT_HTTPHEADER => array( "Accept: application/json", "Cache-Control: no-cache", "Connection: keep-alive", "Host: api.allesgo.com", "cache-control: no-cache", ), )); $response = curl_exec($curl); $err = curl_error($curl); curl_close($curl); if ($err) { echo "cURL Error #:" . $err; } else { echo $response; }

Python ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Bu örnekte Python'un requests kütüphanesi kullanılır ama http.client gibi kütüphane kullanılabilir

    
import requests url = "https://api.allesgo.com/v1.0/product/search" querystring = {"access_token":"{{ACCESS_TOKEN}}", "type": "{{PRODUCT_TYPE}}", "search_key": "{{SEARCH_KEY}}"} headers = { 'Accept': "application/json", 'Cache-Control': "no-cache", 'Host': "api.allesgo.com", 'Connection': "keep-alive", 'cache-control': "no-cache" } response = requests.request("GET", url, headers=headers, params=querystring) print(response.text)

Node.js ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte request kullanılmaktadır.

    
var request = require('request'); var options = { method: 'GET', url: 'https://api.allesgo.com/v1.0/product/search', qs: { access_token: '{ACCESS_TOKEN}', type: '{PRODUCT_TYPE}', search_key: '{SEARCH_KEY}' }, headers: { 'cache-control': 'no-cache', Connection: 'keep-alive', Host: 'api.allesgo.com', Accept: 'application/json', }, }; request(options, (error, response, body) => { if (error) throw new Error(error); console.log(body); });

Javascipt ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte xhr kullanılmakdır. Not: Bilgi amaçlıdır. Javascipt ile yazılan bu kod'ta Kullanıcı access token'a erişebildiğinden, kullanmanızı önermiyoruz.

    
var data = null; var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.withCredentials = true; xhr.addEventListener('readystatechange', function () { if (this.readyState === 4) { console.log(this.responseText); } }); xhr.open('GET', 'https://api.allesgo.com/v1.0/product/search?access_token={ACCESS_TOKEN}&type={PRODUCT_TYPE}&search_key={SEARCH_KEY}'); xhr.setRequestHeader('Accept', 'application/json'); xhr.setRequestHeader('Cache-Control', 'no-cache'); xhr.setRequestHeader('Host', 'api.allesgo.com'); xhr.setRequestHeader('Connection', 'keep-alive'); xhr.setRequestHeader('cache-control', 'no-cache'); xhr.send(data);

C Sharp ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Bu örnekte RestSharp kullanılmaktadır.

    
var client = new RestClient("https://api.allesgo.com/v1.0/product/search?access_token={ACCESS_TOKEN}&type={PRODUCT_TYPE}&search_key={SEARCH_KEY}"); var request = new RestRequest(Method.GET); request.AddHeader("cache-control", "no-cache"); request.AddHeader("Connection", "keep-alive"); request.AddHeader("Host", "api.allesgo.com"); request.AddHeader("Cache-Control", "no-cache"); request.AddHeader("Accept", "application/json"); IRestResponse response = client.Execute(request);

Java ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte Ok Http kullanılmaktadır.

    
OkHttpClient client = new OkHttpClient(); Request request = new Request.Builder() .url("https://api.allesgo.com/v1.0/product/search?access_token={ACCESS_TOKEN}&type={PRODUCT_TYPE}&search_key={SEARCH_KEY}") .get() .addHeader("Accept", "application/json") .addHeader("Cache-Control", "no-cache") .addHeader("Host", "api.allesgo.com") .addHeader("Connection", "keep-alive") .addHeader("cache-control", "no-cache") .build(); Response response = client.newCall(request).execute();

Go ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte net/http kullanılmaktadır.

    
package main import ( "fmt" "net/http" "io/ioutil" ) func main() { url := "https://api.allesgo.com/v1.0/category/product/search?access_token={ACCESS_TOKEN}&type={PRODUCT_TYPE}&search_key={SEARCH_KEY}" req, _ := http.NewRequest("GET", url, nil) req.Header.Add("Accept", "*/*") req.Header.Add("Cache-Control", "no-cache") req.Header.Add("Host", "api.allesgo.com") req.Header.Add("Connection", "keep-alive") req.Header.Add("cache-control", "no-cache") res, _ := http.DefaultClient.Do(req) defer res.Body.Close() body, _ := ioutil.ReadAll(res.Body) fmt.Println(res) fmt.Println(string(body)) }
API Referansı

Request query strings

Parametre Türkçe Tür Zorunlu Geçerli Değerler Varsayılan Açıklama
limit Limit Integer false 20 Limit (max: 50)
page Sayfa Integer false 1 Ürünler sayfa sayısına göre listelenir.
type Ürün Türü String true b2c, c2c Ürün Türü
search_key Anahtar Kelimesi String true Anahtar Kelimesi

Sunucudan dönecek cevabın örneği.

    {
 "data": {
  "total": "Integer",
  "result": [
   {
    "id": "ObjectId",
    "title": "String",
    "subtitle": "String",
    "product_code": "String",
    "store_name": "String",
    "category_id": "ObjectId",
    "category_name": "String",
    "brand_id": "ObjectId",
    "brand_name": "String",
    "warranty": "String",
    "warranty_time": "String",
    "warranty_type": "Number",
    "warranty_period": "Number",
    "stock": "Integer",
    "sid": "Integer",
    "description": "String",
    "item_type": "String",
    "properties": "Array<{property: String, property_id: ObjectId, option: String, option_id: ObjectId}>",
    "variants": "Array<{Variant}>",
    "currency": "String",
    "url": "String",
    "price": "Number",
    "has_discount": "Boolean",
    "discount_amount": "Number",
    "paid_price": "Number",
    "shipping_price": "Number",
    "images": "Array"
   }
  ]
 }
}
  

Ürünleri Filtreleme

Belirtilen mağazaya eklenmiş ürünler arasında belirlediğiniz kritere göre arama yapmak için kullanılır.

ENDPOINT GET /v1.0/product/store/:storeId
Kopyala
Örnekler

Curl ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir.

    
curl -X GET \ 'https://api.allesgo.com/v1.0/product/store/{STORE_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Cache-Control: no-cache' \ -H 'Connection: keep-alive' \ -H 'Host: api.allesgo.com' \ -H 'cache-control: no-cache'

PHP ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte Curl kullanılmaktadır.

    
<?php $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => "https://api.allesgo.com/v1.0/product/store/{STORE_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}", CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => "", CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 30, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET", CURLOPT_HTTPHEADER => array( "Accept: application/json", "Cache-Control: no-cache", "Connection: keep-alive", "Host: api.allesgo.com", "cache-control: no-cache", ), )); $response = curl_exec($curl); $err = curl_error($curl); curl_close($curl); if ($err) { echo "cURL Error #:" . $err; } else { echo $response; }

Python ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Bu örnekte Python'un requests kütüphanesi kullanılır ama http.client gibi kütüphane kullanılabilir

    
import requests url = "https://api.allesgo.com/v1.0/product/store/{{STORE_ID}}" querystring = {"access_token":"{{ACCESS_TOKEN}}"} headers = { 'Accept': "application/json", 'Cache-Control': "no-cache", 'Host': "api.allesgo.com", 'Connection': "keep-alive", 'cache-control': "no-cache" } response = requests.request("GET", url, headers=headers, params=querystring) print(response.text)

Node.js ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte request kullanılmaktadır.

    
var request = require('request'); var options = { method: 'GET', url: 'https://api.allesgo.com/v1.0/product/store/{STORE_ID}', qs: { access_token: '{ACCESS_TOKEN}' }, headers: { 'cache-control': 'no-cache', Connection: 'keep-alive', Host: 'api.allesgo.com', Accept: 'application/json', }, }; request(options, (error, response, body) => { if (error) throw new Error(error); console.log(body); });

Javascipt ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte xhr kullanılmakdır. Not: Bilgi amaçlıdır. Javascipt ile yazılan bu kod'ta Kullanıcı access token'a erişebildiğinden, kullanmanızı önermiyoruz.

    
var data = null; var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.withCredentials = true; xhr.addEventListener('readystatechange', function () { if (this.readyState === 4) { console.log(this.responseText); } }); xhr.open('GET', 'https://api.allesgo.com/v1.0/product/store/{STORE_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}'); xhr.setRequestHeader('Accept', 'application/json'); xhr.setRequestHeader('Cache-Control', 'no-cache'); xhr.setRequestHeader('Host', 'api.allesgo.com'); xhr.setRequestHeader('Connection', 'keep-alive'); xhr.setRequestHeader('cache-control', 'no-cache'); xhr.send(data);

C Sharp ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Bu örnekte RestSharp kullanılmaktadır.

    
var client = new RestClient("https://api.allesgo.com/v1.0/product/store/{STORE_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}"); var request = new RestRequest(Method.GET); request.AddHeader("cache-control", "no-cache"); request.AddHeader("Connection", "keep-alive"); request.AddHeader("Host", "api.allesgo.com"); request.AddHeader("Cache-Control", "no-cache"); request.AddHeader("Accept", "application/json"); IRestResponse response = client.Execute(request);

Java ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte Ok Http kullanılmaktadır.

    
OkHttpClient client = new OkHttpClient(); Request request = new Request.Builder() .url("https://api.allesgo.com/v1.0/product/store/{STORE_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}") .get() .addHeader("Accept", "application/json") .addHeader("Cache-Control", "no-cache") .addHeader("Host", "api.allesgo.com") .addHeader("Connection", "keep-alive") .addHeader("cache-control", "no-cache") .build(); Response response = client.newCall(request).execute();

Go ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte net/http kullanılmaktadır.

    
package main import ( "fmt" "net/http" "io/ioutil" ) func main() { url := "https://api.allesgo.com/v1.0/product/store/{STORE_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}" req, _ := http.NewRequest("GET", url, nil) req.Header.Add("Accept", "*/*") req.Header.Add("Cache-Control", "no-cache") req.Header.Add("Host", "api.allesgo.com") req.Header.Add("Connection", "keep-alive") req.Header.Add("cache-control", "no-cache") res, _ := http.DefaultClient.Do(req) defer res.Body.Close() body, _ := ioutil.ReadAll(res.Body) fmt.Println(res) fmt.Println(string(body)) }
API Referansı

Request query strings

Parametre Türkçe Tür Zorunlu Geçerli Değerler Varsayılan Açıklama
limit Limit Integer false 20 Limit (max: 50)
page Sayfa Integer false 1 Ürünler sayfa sayısına göre listelenir.
start_date Başlangıç Tarihi Integer false Belirlenen tarihten sonra eklenmiş tüm ürünler listelenir. Format: UnixTimeStamp .
end_date Bitiş Tarihi Integer false Belirlenen tarihten önce eklenmiş tüm ürünler listelenir. Format: UnixTimeStamp
sort_by_date Tarihe Göre Sırala String false ascending, descending descending Ürünler eklenme sırasına göre listelenir.
ids Ürün Id'leri ObjectId false Ürünleri ID numarasına göre getirirsiniz. Birden fazla ID ile arama yapılacaksa aralara virgül koymayı unutmayın
product_code Ürün Kodu String false Ürünleri kod numaralarına göre listelersiniz.
title Ürün Başlığı String false Belirlediğiniz ürün başlığına göre listeleyebilirsiniz.
status Ürün Durumu String false approved, passive, veto approved Belirlediğiniz durumda olan tüm ürünleri listeleyebilirsiniz

Request URL parameters

Parametre Türkçe Tür Zorunlu Geçerli Değerler Varsayılan Açıklama
storeId Mağaza ID'si ObjectId true Mağaza ID'si

Sunucudan dönecek cevabın örneği.

    {
 "data": {
  "total": "Integer",
  "result": [
   {
    "id": "ObjectId",
    "title": "String",
    "subtitle": "String",
    "product_code": "String",
    "category_name": "String",
    "stock": "Integer",
    "brand_id": "ObjectId",
    "brand_name": "String",
    "warranty": "String",
    "warranty_time": "String",
    "warranty_type": "Number",
    "warranty_period": "Number",
    "shipping_template_id": "ObjectId",
    "sid": "Integer",
    "description": "String",
    "item_type": "String",
    "properties": "Array<{property: String, property_id: ObjectId, option: String, option_id: ObjectId}>",
    "variants": "Array<{Variant}>",
    "currency": "String",
    "url": "String",
    "price": "Number",
    "has_discount": "Boolean",
    "discount_type": "Number|null",
    "discount_value": "Number|false",
    "shipping_price": "String",
    "paid_price": "Number",
    "images": "Array"
   }
  ]
 }
}
  

Ürün Ekleme

Belirtilen mağazaya yeni ürün eklemek için kullanılır.

ENDPOINT POST /v1.0/product/add/store/:storeId
Kopyala
Örnekler

Curl ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir.

    
curl -X POST \ 'https://api.allesgo.com/v1.0/product/add/store/{STORE_ID}' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -H 'cache-control: no-cache' \ -d '{"title":"{TITLE}","sub_title":"{SUB_TITLE}","brand_id":"{BRAND_ID}","brand_model":"{BRAND_MODEL}","description":"{DESCRIPTION}","price":"{PRICE}","product_code":"{PRODUCT_CODE}","warranty_type":"{WARRANTY_TYPE}","warranty_period":"{WARRANTY_PERIOD}","has_discount":"{HAS_DISCOUNT}","stock_count":"{STOCK_COUNT}","category_id":"{CATEGORY_ID}","shipping_template_id":"{SHIPPING_TEMPLATE_ID}","images":"{IMAGES}"}'

PHP ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte Curl kullanılmaktadır.

    
<?php $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => "https://api.allesgo.com/v1.0/product/add/store/{STORE_ID}", CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => "", CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 30, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST", CURLOPT_POSTFIELDS => array( 'title' => '{TITLE}', 'sub_title' => '{SUB_TITLE}', 'brand_id' => '{BRAND_ID}', 'brand_model' => '{BRAND_MODEL}', 'description' => '{DESCRIPTION}', 'price' => '{PRICE}', 'product_code' => '{PRODUCT_CODE}', 'warranty_type' => '{WARRANTY_TYPE}', 'warranty_period' => '{WARRANTY_PERIOD}', 'has_discount' => '{HAS_DISCOUNT}', 'stock_count' => '{STOCK_COUNT}', 'category_id' => '{CATEGORY_ID}', 'shipping_template_id' => '{SHIPPING_TEMPLATE_ID}', 'images' => '{IMAGES}', ), CURLOPT_HTTPHEADER => array( "Content-Type: application/json", "cache-control: no-cache", ), )); $response = curl_exec($curl); $err = curl_error($curl); curl_close($curl); if ($err) { echo "cURL Error #:" . $err; } else { echo $response; }

Python ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Bu örnekte Python'un requests kütüphanesi kullanılır ama http.client gibi kütüphane kullanılabilir

    
import requests url = "https://api.allesgo.com/v1.0/product/add/store/{{STORE_ID}}" payload = { "title": "{TITLE}", "sub_title": "{SUB_TITLE}", "brand_id": "{BRAND_ID}", "brand_model": "{BRAND_MODEL}", "description": "{DESCRIPTION}", "price": "{PRICE}", "product_code": "{PRODUCT_CODE}", "warranty_type": "{WARRANTY_TYPE}", "warranty_period": "{WARRANTY_PERIOD}", "has_discount": "{HAS_DISCOUNT}", "stock_count": "{STOCK_COUNT}", "category_id": "{CATEGORY_ID}", "shipping_template_id": "{SHIPPING_TEMPLATE_ID}", "images": "{IMAGES}" } headers = { 'Content-Type': "application/json", 'cache-control': "no-cache" } response = requests.request("POST", url, data = payload, headers = headers) print(response.text)

Node.js ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte request kullanılmaktadır.

    
var request = require('request'); var options = { method: 'POST', url: 'https://api.allesgo.com/v1.0/product/add/store/{STORE_ID}', headers: { 'cache-control': 'no-cache', 'Content-Type': 'application/json', }, body: { title: '{TITLE}', sub_title: '{SUB_TITLE}', brand_id: '{BRAND_ID}', brand_model: '{BRAND_MODEL}', description: '{DESCRIPTION}', price: '{PRICE}', product_code: '{PRODUCT_CODE}', warranty_type: '{WARRANTY_TYPE}', warranty_period: '{WARRANTY_PERIOD}', has_discount: '{HAS_DISCOUNT}', stock_count: '{STOCK_COUNT}', category_id: '{CATEGORY_ID}', shipping_template_id: '{SHIPPING_TEMPLATE_ID}', images: '{IMAGES}', }, json: true, }; request(options, (error, response, body) => { if (error) throw new Error(error); console.log(body); });

Javascipt ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte xhr kullanılmakdır. Not: Bilgi amaçlıdır. Javascipt ile yazılan bu kod'ta Kullanıcı access token'a erişebildiğinden, kullanmanızı önermiyoruz.

    
var data = JSON.stringify({ title: '{TITLE}', sub_title: '{SUB_TITLE}', brand_id: '{BRAND_ID}', brand_model: '{BRAND_MODEL}', description: '{DESCRIPTION}', price: '{PRICE}', product_code: '{PRODUCT_CODE}', warranty_type: '{WARRANTY_TYPE}', warranty_period: '{WARRANTY_PERIOD}', has_discount: '{HAS_DISCOUNT}', stock_count: '{STOCK_COUNT}', category_id: '{CATEGORY_ID}', shipping_template_id: '{SHIPPING_TEMPLATE_ID}', images: '{IMAGES}', }); var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.withCredentials = true; xhr.addEventListener('readystatechange', function () { if (this.readyState === 4) { console.log(this.responseText); } }); xhr.open('POST', 'https://api.allesgo.com/v1.0/product/add/store/{STORE_ID}'); xhr.setRequestHeader('Content-Type', 'application/json'); xhr.setRequestHeader('cache-control', 'no-cache'); xhr.send(data);

C Sharp ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Bu örnekte RestSharp kullanılmaktadır.

    
var client = new RestClient("https://api.allesgo.com/v1.0/product/add/store/{STORE_ID}"); var request = new RestRequest(Method.POST); request.AddHeader("cache-control", "no-cache"); request.AddHeader("Content-Type", "application/json"); var body = new { title = "{TITLE}", sub_title = "{SUB_TITLE}", brand_id = "{BRAND_ID}", brand_model = "{BRAND_MODEL}", description = "{DESCRIPTION}", price = "{PRICE}", product_code = "{PRODUCT_CODE}", warranty_type = "{WARRANTY_TYPE}", warranty_period = "{WARRANTY_PERIOD}", has_discount = "{HAS_DISCOUNT}", stock_count = "{STOCK_COUNT}", category_id = "{CATEGORY_ID}", shipping_template_id = "{SHIPPING_TEMPLATE_ID}", images = "{IMAGES}", }; request.AddJsonBody(body); IRestResponse response = client.Execute(request);

Java ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte Ok Http kullanılmaktadır.

    
OkHttpClient client = new OkHttpClient(); MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json"); RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "{\"title\":\"{TITLE}\",\"sub_title\":\"{SUB_TITLE}\",\"brand_id\":\"{BRAND_ID}\",\"brand_model\":\"{BRAND_MODEL}\",\"description\":\"{DESCRIPTION}\",\"price\":\"{PRICE}\",\"product_code\":\"{PRODUCT_CODE}\",\"warranty_type\":\"{WARRANTY_TYPE}\",\"warranty_period\":\"{WARRANTY_PERIOD}\",\"has_discount\":\"{HAS_DISCOUNT}\",\"stock_count\":\"{STOCK_COUNT}\",\"category_id\":\"{CATEGORY_ID}\",\"shipping_template_id\":\"{SHIPPING_TEMPLATE_ID}\",\"images\":\"{IMAGES}\"}"); Request request = new Request.Builder() .url("https://api.allesgo.com/v1.0/product/add/store/{STORE_ID}") .post(body) .addHeader("Content-Type", "application/json") .addHeader("cache-control", "no-cache") .build(); Response response = client.newCall(request).execute();

Go ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte net/http kullanılmaktadır.

    
package main import ( "fmt" "strings" "net/http" "io/ioutil" ) func main() { url := "https://api.allesgo.com/v1.0/product/add/store/{STORE_ID}" payload := strings.NewReader("{\"title\":\"{TITLE}\",\"sub_title\":\"{SUB_TITLE}\",\"brand_id\":\"{BRAND_ID}\",\"brand_model\":\"{BRAND_MODEL}\",\"description\":\"{DESCRIPTION}\",\"price\":\"{PRICE}\",\"product_code\":\"{PRODUCT_CODE}\",\"warranty_type\":\"{WARRANTY_TYPE}\",\"warranty_period\":\"{WARRANTY_PERIOD}\",\"has_discount\":\"{HAS_DISCOUNT}\",\"stock_count\":\"{STOCK_COUNT}\",\"category_id\":\"{CATEGORY_ID}\",\"shipping_template_id\":\"{SHIPPING_TEMPLATE_ID}\",\"images\":\"{IMAGES}\"}") req, _ := http.NewRequest("POST", url, payload) req.Header.Add("Content-Type", "application/json") req.Header.Add("cache-control", "no-cache") res, _ := http.DefaultClient.Do(req) defer res.Body.Close() body, _ := ioutil.ReadAll(res.Body) fmt.Println(res) fmt.Println(string(body)) }
API Referansı

Request URL parameters

Parametre Türkçe Tür Zorunlu Geçerli Değerler Varsayılan Açıklama
storeId Mağaza ID'si ObjectId true Mağaza ID'si

POST Request Payload

Parametre Türkçe Tür Zorunlu Geçerli Değerler Varsayılan Açıklama
title Ürün Başlığı String true Ürünün başlığını belirlersiniz.
sub_title Ürün Alt Başlığı String true Ürünün alt başlığını belirlersiniz.
brand_id Üretici Marka ID'si ObjectId true Ürünün üretici marka ID bilgisini girebilirsiniz.
brand_model Ürün Modeli String|ObjectId true Ürün model bilgisini girebilirsiniz.
description Ürün Açıklaması String true Ürün açıklama bilgisini girebilirsiniz.
currency Döviz String false TL, USD, EUR TL Ürün fiyatının döviz cinsini belirlersiniz.
price Ürün Fiyatı Number true

Ürün fiyat bilgisini girebilirsiniz.

TL => Kuruş

USD => Cent

EUR => Cent

product_code Mağaza Ürün Kodu String true Mağaza ürün kodu bilgisini belirlersiniz.
warranty_type Garanti Türü Integer true 1, 2, 3, 4

Ürünün garanti türünü belirlersiniz.

1. => Garantisiz

2. => İthalatçı Firma Garantili

3. => Tedarikçi Firma Garantili

4. => Teknik Servis Garantili

warranty_period Garanti Süresi Integer true 0, 12, 24, 36

Garantili bir ürünün garanti süresini belirlersiniz.

0. => Garantisiz

12 => 12 Ay Garanti

24 => 24 Ay Garanti

36 => 36 Ay Garanti

has_discount İndirim Durumu Boolean true İndirimli ürün ekleyebilirsiniz.
discount_type İndirim Türü Integer false 1, 2, 3

Ürünün indirim türünü belirlersiniz.

has_discount seçili olduğunda bu alan da zorunludur.

1 => İndirim Tutarı

2 => İndirim Oranı

3 => İndirimli Fiyat

discount_value İndirim Değeri Integer false

Ürünün indirim tutarını belirlersiniz.

has_discount seçili olunca bu alan da zorunludur.

has_discount değeri 1, indirim tutarı kuruş.

has_discount değeri 2, indirim oranı 1 ile 99 arasında.

has_discount değeri 3, ürünün indirimli fiyatı kuruş.

category_id Kategori ID'si ObjectId true Ürünün hangi kategoriye ekleneceğini belirlersiniz.
shipping_template_id Kargo Şablonu ID'si ObjectId true Ürüne ait kargo şablonunu belirlersiniz.
stock_count Ürün Stok Adedi Integer true Ürünün stok miktarını belirlersiniz.
product_condition Ürün Durumu String false new, used new Ürünün sıfır veya ikinci el olduğunu belirlersiniz. Sadece Pazar mağazaları için geçerlidir.
images Ürün Görseli Array true Ürünlere dilediğiniz sayıda görsel ekleyebilirsiniz.
custom_order_input Kişiye Özel Alan Boolean false Ürünün kişiye özel alanını aktif edebilirsiniz.

Sunucudan dönecek cevabın örneği.

    {
 "data": {
  "status": "Boolean",
  "message": "String",
  "product_id": "ObjectId"
 }
}
  

Ürün Güncelleme

Belirtilen mağazaya ürün güncellemek için kullanılır.

ENDPOINT POST /v1.0/product/update/store/:storeId
Kopyala
Örnekler

Curl ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir.

    
curl -X POST \ 'https://api.allesgo.com/v1.0/product/update/store/{STORE_ID}' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -H 'cache-control: no-cache' \ -d '{"product_id":"{PRODUCT_ID}","title":"{TITLE}","sub_title":"{SUB_TITLE}","brand_id":"{BRAND_ID}","brand_model":"{BRAND_MODEL}","description":"{DESCRIPTION}","price":"{PRICE}","product_code":"{PRODUCT_CODE}","warranty_type":"{WARRANTY_TYPE}","warranty_period":"{WARRANTY_PERIOD}","has_discount":"{HAS_DISCOUNT}","stock_count":"{STOCK_COUNT}","category_id":"{CATEGORY_ID}","shipping_template_id":"{SHIPPING_TEMPLATE_ID}","images":"{IMAGES}"}'

PHP ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte Curl kullanılmaktadır.

    
<?php $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => "https://api.allesgo.com/v1.0/product/update/store/{STORE_ID}", CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => "", CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 30, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST", CURLOPT_POSTFIELDS => array( 'product_id' => '{PRODUCT_ID}', 'title' => '{TITLE}', 'sub_title' => '{SUB_TITLE}', 'brand_id' => '{BRAND_ID}', 'brand_model' => '{BRAND_MODEL}', 'description' => '{DESCRIPTION}', 'price' => '{PRICE}', 'product_code' => '{PRODUCT_CODE}', 'warranty_type' => '{WARRANTY_TYPE}', 'warranty_period' => '{WARRANTY_PERIOD}', 'has_discount' => '{HAS_DISCOUNT}', 'stock_count' => '{STOCK_COUNT}', 'category_id' => '{CATEGORY_ID}', 'shipping_template_id' => '{SHIPPING_TEMPLATE_ID}', 'images' => '{IMAGES}', ), CURLOPT_HTTPHEADER => array( "Content-Type: application/json", "cache-control: no-cache", ), )); $response = curl_exec($curl); $err = curl_error($curl); curl_close($curl); if ($err) { echo "cURL Error #:" . $err; } else { echo $response; }

Python ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Bu örnekte Python'un requests kütüphanesi kullanılır ama http.client gibi kütüphane kullanılabilir

    
import requests url = "https://api.allesgo.com/v1.0/product/update/store/{{STORE_ID}}" payload = { "product_id": "{{PRODUCT_ID}}", "title": "{{TITLE}}", "sub_title": "{{SUB_TITLE}}", "brand_id": "{{BRAND_ID}}", "brand_model": "{{BRAND_MODEL}}", "description": "{{DESCRIPTION}}", "price": "{{PRICE}}", "product_code": "{{PRODUCT_CODE}}", "warranty_type": "{{WARRANTY_TYPE}}", "warranty_period": "{{WARRANTY_PERIOD}}", "has_discount": "{{HAS_DISCOUNT}}", "stock_count": "{{STOCK_COUNT}}", "category_id": "{{CATEGORY_ID}}", "shipping_template_id": "{{SHIPPING_TEMPLATE_ID}}", "images": "{{IMAGES}}" } headers = { 'Content-Type': "application/json", 'cache-control': "no-cache" } response = requests.request("POST", url, data = payload, headers = headers) print(response.text)

Node.js ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte request kullanılmaktadır.

    
var request = require('request'); var options = { method: 'POST', url: 'https://api.allesgo.com/v1.0/product/update/store/{STORE_ID}', headers: { 'cache-control': 'no-cache', 'Content-Type': 'application/json', }, body: { product_id: '{PRODUCT_ID}', title: '{TITLE}', sub_title: '{SUB_TITLE}', brand_id: '{BRAND_ID}', brand_model: '{BRAND_MODEL}', description: '{DESCRIPTION}', price: '{PRICE}', product_code: '{PRODUCT_CODE}', warranty_type: '{WARRANTY_TYPE}', warranty_period: '{WARRANTY_PERIOD}', has_discount: '{HAS_DISCOUNT}', stock_count: '{STOCK_COUNT}', category_id: '{CATEGORY_ID}', shipping_template_id: '{SHIPPING_TEMPLATE_ID}', images: '{IMAGES}', }, json: true, }; request(options, (error, response, body) => { if (error) throw new Error(error); console.log(body); });

Javascipt ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte xhr kullanılmakdır. Not: Bilgi amaçlıdır. Javascipt ile yazılan bu kod'ta Kullanıcı access token'a erişebildiğinden, kullanmanızı önermiyoruz.

    
var data = JSON.stringify({ product_id: '{PRODUCT_ID}', title: '{TITLE}', sub_title: '{SUB_TITLE}', brand_id: '{BRAND_ID}', brand_model: '{BRAND_MODEL}', description: '{DESCRIPTION}', price: '{PRICE}', product_code: '{PRODUCT_CODE}', warranty_type: '{WARRANTY_TYPE}', warranty_period: '{WARRANTY_PERIOD}', has_discount: '{HAS_DISCOUNT}', stock_count: '{STOCK_COUNT}', category_id: '{CATEGORY_ID}', shipping_template_id: '{SHIPPING_TEMPLATE_ID}', images: '{IMAGES}', }); var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.withCredentials = true; xhr.addEventListener('readystatechange', function () { if (this.readyState === 4) { console.log(this.responseText); } }); xhr.open('POST', 'https://api.allesgo.com/v1.0/product/update/store/{STORE_ID}'); xhr.setRequestHeader('Content-Type', 'application/json'); xhr.setRequestHeader('cache-control', 'no-cache'); xhr.send(data);

C Sharp ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Bu örnekte RestSharp kullanılmaktadır.

    
var client = new RestClient("https://api.allesgo.com/v1.0/product/update/store/{STORE_ID}"); var request = new RestRequest(Method.POST); request.AddHeader("cache-control", "no-cache"); request.AddHeader("Content-Type", "application/json"); var body = new { product_id = "{PRODUCT_ID}", title = "{TITLE}", sub_title = "{SUB_TITLE}", brand_id = "{BRAND_ID}", brand_model = "{BRAND_MODEL}", description = "{DESCRIPTION}", price = "{PRICE}", product_code = "{PRODUCT_CODE}", warranty_type = "{WARRANTY_TYPE}", warranty_period = "{WARRANTY_PERIOD}", has_discount = "{HAS_DISCOUNT}", stock_count = "{STOCK_COUNT}", category_id = "{CATEGORY_ID}", shipping_template_id = "{SHIPPING_TEMPLATE_ID}", images = "{IMAGES}", }; request.AddJsonBody(body); IRestResponse response = client.Execute(request);

Java ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte Ok Http kullanılmaktadır.

    
OkHttpClient client = new OkHttpClient(); MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json"); RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "{\"product_id\":\"{PRODUCT_ID}\", \"title\":\"{TITLE}\",\"sub_title\":\"{SUB_TITLE}\",\"brand_id\":\"{BRAND_ID}\",\"brand_model\":\"{BRAND_MODEL}\",\"description\":\"{DESCRIPTION}\",\"price\":\"{PRICE}\",\"product_code\":\"{PRODUCT_CODE}\",\"warranty_type\":\"{WARRANTY_TYPE}\",\"warranty_period\":\"{WARRANTY_PERIOD}\",\"has_discount\":\"{HAS_DISCOUNT}\",\"stock_count\":\"{STOCK_COUNT}\",\"category_id\":\"{CATEGORY_ID}\",\"shipping_template_id\":\"{SHIPPING_TEMPLATE_ID}\",\"images\":\"{IMAGES}\"}"); Request request = new Request.Builder() .url("https://api.allesgo.com/v1.0/product/update/store/{STORE_ID}") .post(body) .addHeader("Content-Type", "application/json") .addHeader("cache-control", "no-cache") .build(); Response response = client.newCall(request).execute();

Go ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte net/http kullanılmaktadır.

    
package main import ( "fmt" "strings" "net/http" "io/ioutil" ) func main() { url := "https://api.allesgo.com/v1.0/product/add/update/{STORE_ID}" payload := strings.NewReader("{\"product_id\":\"{PRODUCT_ID}\",\"title\":\"{TITLE}\",\"sub_title\":\"{SUB_TITLE}\",\"brand_id\":\"{BRAND_ID}\",\"brand_model\":\"{BRAND_MODEL}\",\"description\":\"{DESCRIPTION}\",\"price\":\"{PRICE}\",\"product_code\":\"{PRODUCT_CODE}\",\"warranty_type\":\"{WARRANTY_TYPE}\",\"warranty_period\":\"{WARRANTY_PERIOD}\",\"has_discount\":\"{HAS_DISCOUNT}\",\"stock_count\":\"{STOCK_COUNT}\",\"category_id\":\"{CATEGORY_ID}\",\"shipping_template_id\":\"{SHIPPING_TEMPLATE_ID}\",\"images\":\"{IMAGES}\"}") req, _ := http.NewRequest("POST", url, payload) req.Header.Add("Content-Type", "application/json") req.Header.Add("cache-control", "no-cache") res, _ := http.DefaultClient.Do(req) defer res.Body.Close() body, _ := ioutil.ReadAll(res.Body) fmt.Println(res) fmt.Println(string(body)) }
API Referansı

Request URL parameters

Parametre Türkçe Tür Zorunlu Geçerli Değerler Varsayılan Açıklama
storeId Mağaza ID'si ObjectId true Mağaza ID'si

POST Request Payload

Parametre Türkçe Tür Zorunlu Geçerli Değerler Varsayılan Açıklama
product_id Ürün ID'si ObjectId true Ürün ID'si.
title Ürün Başlığı String false Ürünün başlığını belirlersiniz.
sub_title Ürün Alt Başlığı String false Ürünün alt başlığını belirlersiniz.
brand_id Üretici Marka ID'si ObjectId false Ürünün üretici marka ID bilgisini girebilirsiniz.
brand_model Ürün Modeli String|ObjectId false Ürün model bilgisini girebilirsiniz.
description Ürün Açıklaması String false Ürün açıklama bilgisini girebilirsiniz.
price Ürün Fiyatı Number false

Ürün fiyat bilgisini girebilirsiniz.

TL => Kuruş

USD => Cent

EUR => Cent

product_code Mağaza Ürün Kodu String false Mağaza ürün kodu bilgisini belirlersiniz.
warranty_type Garanti Türü Integer false 1, 2, 3, 4

Ürünün garanti türünü belirlersiniz.

1. => Garantisiz

2. => İthalatçı Firma Garantili

3. => Tedarikçi Firma Garantili

4. => Teknik Servis Garantili

warranty_period Garanti Süresi Integer false 0, 12, 24, 36

Garantili bir ürünün garanti süresini belirlersiniz.

0. => Garantisiz

12 => 12 Ay Garanti

24 => 24 Ay Garanti

36 => 36 Ay Garanti

has_discount İndirim Durumu Boolean false İndirimli ürün ekleyebilirsiniz.
discount_type İndirim Türü Integer false 1, 2, 3

Ürünün indirim türünü belirlersiniz.

has_discount seçili olduğunda bu alan da zorunludur.

1 => İndirim Tutarı

2 => İndirim Oranı

3 => İndirimli Fiyat

discount_value İndirim Değeri Integer false

Ürünün indirim tutarını belirlersiniz.

has_discount seçili olunca bu alan da zorunludur.

has_discount değeri 1, indirim tutarı kuruş.

has_discount değeri 2, indirim oranı 1 ile 99 arasında.

has_discount değeri 3, ürünün indirimli fiyatı kuruş.

category_id Kategori ID'si ObjectId false Ürünün hangi kategoriye ekleneceğini belirlersiniz.
shipping_template_id Kargo Şablonu ID'si ObjectId false Ürüne ait kargo şablonunu belirlersiniz.
stock_count Ürün Stok Adedi Integer false Ürünün stok miktarını belirlersiniz.
product_condition Ürün Durumu String false new, used new Ürünün sıfır veya ikinci el olduğunu belirlersiniz. Sadece Pazar mağazaları için geçerlidir.
images Ürün Görseli Array false Ürünlere dilediğiniz sayıda görsel ekleyebilirsiniz.
custom_order_input Kişiye Özel Alan Boolean false Ürünün kişiye özel alanını aktif edebilirsiniz.
currency Döviz String false TL, USD, EUR TL Ürün fiyatının döviz cinsini belirlersiniz.

Sunucudan dönecek cevabın örneği.

    {
 "data": {
  "status": "Boolean",
  "message": "String",
  "product_id": "ObjectId"
 }
}
  

Ürün Değer-Özellik Verileri

Belirtilen mağazaya ait belirtilen ürüne değer-özellik verilerini eklemek veya güncellemek için kullanılır.

ENDPOINT POST /v1.0/product/set-properties/store/:storeId
Kopyala
Örnekler

Curl ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir.

    
curl -X POST \ 'https://api.allesgo.com/v1.0/product/set-properties/store/{STORE_ID}' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -H 'cache-control: no-cache' \ -d '{"product_id":"{PRODUCT_ID}","properties":[{"property":"{PROPERTY}","option":"{OPTION}"}]}'

PHP ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte Curl kullanılmaktadır.

    
<?php $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => "https://api.allesgo.com/v1.0/product/set-properties/store/{STORE_ID}", CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => "", CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 30, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST", CURLOPT_POSTFIELDS => array( 'product_id' => '{PRODUCT_ID}', 'properties' => array( 0 => array( 'property' => '{PROPERTY}', 'option' => '{OPTION}', ), ), ), CURLOPT_HTTPHEADER => array( "Content-Type: application/json", "cache-control: no-cache", ), )); $response = curl_exec($curl); $err = curl_error($curl); curl_close($curl); if ($err) { echo "cURL Error #:" . $err; } else { echo $response; }

Python ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Bu örnekte Python'un requests kütüphanesi kullanılır ama http.client gibi kütüphane kullanılabilir

    
import requests url = "https://api.allesgo.com/v1.0/product/set-properties/store/{{STORE_ID}}" payload = { "product_id":"{{PRODUCT_ID}}", "properties":[{ "property":"{{PROPERTY}}", "option":"{{OPTION}}" } ] } headers = { 'Content-Type': "application/json", 'cache-control': "no-cache" } response = requests.request("POST", url, data=payload, headers=headers) print(response.text)

Node.js ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte request kullanılmaktadır.

    
var request = require('request'); var options = { method: 'POST', url: 'https://api.allesgo.com/v1.0/product/set-properties/store/{STORE_ID}', headers: { 'cache-control': 'no-cache', 'Content-Type': 'application/json', }, body: { product_id: '{PRODUCT_ID}', properties: [{ property: '{PROPERTY}', option: '{OPTION}' }], }, json: true, }; request(options, (error, response, body) => { if (error) throw new Error(error); console.log(body); });

Javascipt ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte xhr kullanılmakdır. Not: Bilgi amaçlıdır. Javascipt ile yazılan bu kod'ta Kullanıcı access token'a erişebildiğinden, kullanmanızı önermiyoruz.

    
var data = JSON.stringify({ product_id: '{PRODUCT_ID}', properties: [ { property: '{PROPERTY}', option: '{OPTION}', }, ], }); var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.withCredentials = true; xhr.addEventListener('readystatechange', function () { if (this.readyState === 4) { console.log(this.responseText); } }); xhr.open('POST', 'https://api.allesgo.com/v1.0/product/set-properties/store/{STORE_ID}'); xhr.setRequestHeader('Content-Type', 'application/json'); xhr.setRequestHeader('cache-control', 'no-cache'); xhr.send(data);

C Sharp ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Bu örnekte RestSharp kullanılmaktadır.

    
var client = new RestClient("https://api.allesgo.com/v1.0/product/set-properties/store/{STORE_ID}"); var request = new RestRequest(Method.POST); request.AddHeader("cache-control", "no-cache"); request.AddHeader("Content-Type", "application/json"); request.AddParameter("undefined", "{\"product_id\":\"{PRODUCT_ID}\",\"properties\":[{\"property\":\"{PROPERTY}\",\"option\":\"{OPTION}\"}]}", ParameterType.RequestBody); IRestResponse response = client.Execute(request);

Java ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte Ok Http kullanılmaktadır.

    
OkHttpClient client = new OkHttpClient(); MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json"); RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "{\"product_id\":\"{PRODUCT_ID}\",\"properties\":[{\"property\":\"{PROPERTY}\",\"option\":\"{OPTION}\"}]}"); Request request = new Request.Builder() .url("https://api.allesgo.com/v1.0/product/set-properties/store/{STORE_ID}") .post(body) .addHeader("Content-Type", "application/json") .addHeader("cache-control", "no-cache") .build(); Response response = client.newCall(request).execute();

Go ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte net/http kullanılmaktadır.

    
package main import ( "fmt" "strings" "net/http" "io/ioutil" ) func main() { url := "https://api.allesgo.com/v1.0/product/set-properties/store/{STORE_ID}" payload := strings.NewReader("{\"product_id\":\"{PRODUCT_ID}\",\"properties\":[{\"property\":\"{PROPERTY}\",\"option\":\"{OPTION}\"}]}") req, _ := http.NewRequest("POST", url, payload) req.Header.Add("Content-Type", "application/json") req.Header.Add("cache-control", "no-cache") res, _ := http.DefaultClient.Do(req) defer res.Body.Close() body, _ := ioutil.ReadAll(res.Body) fmt.Println(res) fmt.Println(string(body)) }
API Referansı

Request URL parameters

Parametre Türkçe Tür Zorunlu Geçerli Değerler Varsayılan Açıklama
storeId Mağaza ID'si ObjectId true Mağaza ID'si

POST Request Payload

Parametre Türkçe Tür Zorunlu Geçerli Değerler Varsayılan Açıklama
product_id Ürün ID'si ObjectId true Ürün ID'sini belirleyebilirsiniz.
properties Ürün Özellikleri Array true Ürün Özellikleri

Sunucudan dönecek cevabın örneği.

    {
 "data": {
  "status": "Boolean"
 }
}
  

Ürün Durumunu Değiştirme

Belirtilen mağazaya ait belirtilen ürünü aktif veya pasif hale getirmek için kullanılır.

ENDPOINT POST /v1.0/product/set-status/store/:storeId
Kopyala
Örnekler

Curl ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir.

    
curl -X POST \ 'https://api.allesgo.com/v1.0/product/set-status/store/{STORE_ID}' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -H 'cache-control: no-cache' \ -d '{"product_id":"{PRODUCT_ID}","status":"{STATUS}"}'

PHP ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte Curl kullanılmaktadır.

    
<?php $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => "https://api.allesgo.com/v1.0/product/set-status/store/{STORE_ID}", CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => "", CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 30, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST", CURLOPT_POSTFIELDS => array( 'product_id' => '{PRODUCT_ID}', 'status' => '{STATUS}', ), CURLOPT_HTTPHEADER => array( "Content-Type: application/json", "cache-control: no-cache", ), )); $response = curl_exec($curl); $err = curl_error($curl); curl_close($curl); if ($err) { echo "cURL Error #:" . $err; } else { echo $response; }

Python ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Bu örnekte Python'un requests kütüphanesi kullanılır ama http.client gibi kütüphane kullanılabilir

    
import requests url = "https://api.allesgo.com/v1.0/product/set-status/store/{{STORE_ID}}" payload = {"product_id":"{{PRODUCT_ID}}","status":"{{STATUS}}"} headers = { 'Content-Type': "application/json", 'cache-control': "no-cache" } response = requests.request("POST", url, data=payload, headers=headers) print(response.text)

Node.js ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte request kullanılmaktadır.

    
var request = require('request'); var options = { method: 'POST', url: 'https://api.allesgo.com/v1.0/product/set-status/store/{STORE_ID}', headers: { 'cache-control': 'no-cache', 'Content-Type': 'application/json', }, body: { product_id: '{PRODUCT_ID}', status: '{STATUS}' }, json: true, }; request(options, (error, response, body) => { if (error) throw new Error(error); console.log(body); });

Javascipt ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte xhr kullanılmakdır. Not: Bilgi amaçlıdır. Javascipt ile yazılan bu kod'ta Kullanıcı access token'a erişebildiğinden, kullanmanızı önermiyoruz.

    
var data = JSON.stringify({ product_id: '{PRODUCT_ID}', status: '{STATUS}', }); var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.withCredentials = true; xhr.addEventListener('readystatechange', function () { if (this.readyState === 4) { console.log(this.responseText); } }); xhr.open('POST', 'https://api.allesgo.com/v1.0/product/set-status/store/{STORE_ID}'); xhr.setRequestHeader('Content-Type', 'application/json'); xhr.setRequestHeader('cache-control', 'no-cache'); xhr.send(data);

C Sharp ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Bu örnekte RestSharp kullanılmaktadır.

    
var client = new RestClient("https://api.allesgo.com/v1.0/product/set-status/store/{STORE_ID}"); var request = new RestRequest(Method.POST); request.AddHeader("cache-control", "no-cache"); request.AddHeader("Content-Type", "application/json"); var body = new { product_question_id = "{PRODUCT_QUESTION_ID}", status = "{STATUS}" }; request.AddJsonBody(body); IRestResponse response = client.Execute(request);

Java ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte Ok Http kullanılmaktadır.

    
OkHttpClient client = new OkHttpClient(); MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json"); RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "{\"product_id\":\"{PRODUCT_ID}\",\"status\":\"{STATUS}\"}"); Request request = new Request.Builder() .url("https://api.allesgo.com/v1.0/product/set-status/store/{STORE_ID}") .post(body) .addHeader("Content-Type", "application/json") .addHeader("cache-control", "no-cache") .build(); Response response = client.newCall(request).execute();

Go ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte net/http kullanılmaktadır.

    
package main import ( "fmt" "strings" "net/http" "io/ioutil" ) func main() { url := "https://api.allesgo.com/v1.0/product/set-status/store/{STORE_ID}" payload := strings.NewReader("{\"product_id\":\"{PRODUCT_ID}\",\"status\":\"{STATUS}\"}") req, _ := http.NewRequest("POST", url, payload) req.Header.Add("Content-Type", "application/json") req.Header.Add("cache-control", "no-cache") res, _ := http.DefaultClient.Do(req) defer res.Body.Close() body, _ := ioutil.ReadAll(res.Body) fmt.Println(res) fmt.Println(string(body)) }
API Referansı

Request URL parameters

Parametre Türkçe Tür Zorunlu Geçerli Değerler Varsayılan Açıklama
storeId Mağaza ID'si ObjectId true Mağaza ID'si

POST Request Payload

Parametre Türkçe Tür Zorunlu Geçerli Değerler Varsayılan Açıklama
product_id Ürün ID'si ObjectId true Ürün durumu ile ilgili değişiklik yapabilirsiniz.
status Ürün Durumu Integer true 0, 1

Belirlediğiniz ürünü aktif veya pasif durumu getirebilirsiniz .

0 => passive

1 => active

Sunucudan dönecek cevabın örneği.

    {
 "data": {
  "status": "Boolean"
 }
}
  

Ürün Stok Miktarı

Belirtilen mağazaya ait belirtilen ürünün stok bilgilerini güncellemek için kullanılır.

ENDPOINT POST /v1.0/product/set-stock/store/:storeId
Kopyala
Örnekler

Curl ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir.

    
curl -X POST \ 'https://api.allesgo.com/v1.0/product/set-stock/store/{STORE_ID}' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -H 'cache-control: no-cache' \ -d '{"product_id":"{PRODUCT_ID}","stock":"{STOCK}"}'

PHP ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte Curl kullanılmaktadır.

    
<?php $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => "https://api.allesgo.com/v1.0/product/set-stock/store/{STORE_ID}", CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => "", CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 30, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST", CURLOPT_POSTFIELDS => array( 'product_id' => '{PRODUCT_ID}', 'stock' => '{STOCK}', ), CURLOPT_HTTPHEADER => array( "Content-Type: application/json", "cache-control: no-cache", ), )); $response = curl_exec($curl); $err = curl_error($curl); curl_close($curl); if ($err) { echo "cURL Error #:" . $err; } else { echo $response; }

Python ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Bu örnekte Python'un requests kütüphanesi kullanılır ama http.client gibi kütüphane kullanılabilir

    
import requests url = "https://api.allesgo.com/v1.0/product/set-stock/store/{{STORE_ID}}" payload = {"product_id":"{{PRODUCT_ID}}","stock":"{{STOCK}}"} headers = { 'Content-Type': "application/json", 'cache-control': "no-cache" } response = requests.request("POST", url, data=payload, headers=headers) print(response.text)

Node.js ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte request kullanılmaktadır.

    
var request = require('request'); var options = { method: 'POST', url: 'https://api.allesgo.com/v1.0/product/set-stock/store/{STORE_ID}', headers: { 'cache-control': 'no-cache', 'Content-Type': 'application/json', }, body: { product_id: '{PRODUCT_ID}', stock: '{STOCK}' }, json: true, }; request(options, (error, response, body) => { if (error) throw new Error(error); console.log(body); });

Javascipt ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte xhr kullanılmakdır. Not: Bilgi amaçlıdır. Javascipt ile yazılan bu kod'ta Kullanıcı access token'a erişebildiğinden, kullanmanızı önermiyoruz.

    
var data = JSON.stringify({ product_id: '{PRODUCT_ID}', stock: '{STOCK}', }); var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.withCredentials = true; xhr.addEventListener('readystatechange', function () { if (this.readyState === 4) { console.log(this.responseText); } }); xhr.open('POST', 'https://api.allesgo.com/v1.0/product/set-stock/store/{STORE_ID}'); xhr.setRequestHeader('Content-Type', 'application/json'); xhr.setRequestHeader('cache-control', 'no-cache'); xhr.send(data);

C Sharp ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Bu örnekte RestSharp kullanılmaktadır.

    
var client = new RestClient("https://api.allesgo.com/v1.0/product/set-stock/store/{STORE_ID}"); var request = new RestRequest(Method.POST); request.AddHeader("Postman-Token", "7d94f9fc-e98f-4dcc-b9cb-5c51e349c1b8"); request.AddHeader("cache-control", "no-cache"); request.AddHeader("Content-Type", "application/json"); var body = new { product_id = "{PRODUCT_ID}", stock = "{STOCK}" }; request.AddJsonBody(body); IRestResponse response = client.Execute(request);

Java ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte Ok Http kullanılmaktadır.

    
OkHttpClient client = new OkHttpClient(); MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json"); RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "{\"product_id\":\"{PRODUCT_ID}\",\"stock\":\"{STOCK}\"}"); Request request = new Request.Builder() .url("https://api.allesgo.com/v1.0/product/set-stock/store/{STORE_ID}") .post(body) .addHeader("Content-Type", "application/json") .addHeader("cache-control", "no-cache") .build(); Response response = client.newCall(request).execute();

Go ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte net/http kullanılmaktadır.

    
package main import ( "fmt" "strings" "net/http" "io/ioutil" ) func main() { url := "https://api.allesgo.com/v1.0/product/set-stock/store/{STORE_ID}" payload := strings.NewReader("{\"product_id\":\"{PRODUCT_ID}\",\"stock\":\"{STOCK}\"}") req, _ := http.NewRequest("POST", url, payload) req.Header.Add("Content-Type", "application/json") req.Header.Add("cache-control", "no-cache") res, _ := http.DefaultClient.Do(req) defer res.Body.Close() body, _ := ioutil.ReadAll(res.Body) fmt.Println(res) fmt.Println(string(body)) }
API Referansı

Request URL parameters

Parametre Türkçe Tür Zorunlu Geçerli Değerler Varsayılan Açıklama
storeId Mağaza ID'si ObjectId true Mağaza ID'si

POST Request Payload

Parametre Türkçe Tür Zorunlu Geçerli Değerler Varsayılan Açıklama
product_id Ürün ID'si ObjectId true Ürün ID'sini kullanarak ürün durumu ile ilgili değişiklik yapabilirsiniz.
variant_id Ürün Varyant ID'si ObjectId false Varyant ID'sine göre stok güncellemesi yapabilirsiniz. Eğer ürün varyantlı değilse herhangi bir değer girmenize gerek yoktur.
stock Ürün Stoğu Integer true Ürün veya varyant stok miktarını belirlersiniz.

Sunucudan dönecek cevabın örneği.

    {
 "data": {
  "status": "Boolean"
 }
}
  

Ürün Varyantı Oluşturma

Belirtilen mağazaya ait belirtilen ürünün varyantları oluşturmak için kullanılır.

ENDPOINT POST /v1.0/product/set-variants/store/:storeId
Kopyala
Örnekler

Curl ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir.

    
curl -X POST \ 'https://api.allesgo.com/v1.0/product/set-variants/store/{storeId}' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -H 'cache-control: no-cache' \ -d '{"product_id":"PRODUCT_ID","variants":[{"ozellik":"deger","price":"PRICE","stock_count":"STOCK_COUNT","code":"CODE","gtin":"GTIN","mpn":"MPN"}]}'

PHP ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte Curl kullanılmaktadır.

    
<?php $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => "https://api.allesgo.com/v1.0/product/set-variants/store/{storeId}", CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => "", CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 30, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST", CURLOPT_POSTFIELDS => array( 'product_id' => 'PRODUCT_ID', 'variants' => array( 0 => array( 'ozellik' => 'deger', 'price' => 'PRICE', 'stock_count' => 'STOCK_COUNT', 'code' => 'CODE', 'gtin' => 'GTIN', 'mpn' => 'MPN', ), ), ), CURLOPT_HTTPHEADER => array( "Content-Type: application/json", "cache-control: no-cache", ), )); $response = curl_exec($curl); $err = curl_error($curl); curl_close($curl); if ($err) { echo "cURL Error #:" . $err; } else { echo $response; }

Python ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Bu örnekte Python'un requests kütüphanesi kullanılır ama http.client gibi kütüphane kullanılabilir

    
import requests url = "https://api.allesgo.com/v1.0/product/set-variants/store/{{storeId}}" payload = { "product_id": "PRODUCT_ID", "variants": [{ "ozellik": "deger", "price": "PRICE", "stock_count": "STOCK_COUNT", "code": "CODE", "gtin": "GTIN", "mpn": "MPN" }] } headers = { 'Content-Type': "application/json", 'cache-control': "no-cache" } response = requests.request("POST", url, data = payload, headers = headers) print(response.text)

Node.js ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte request kullanılmaktadır.

    
var request = require('request'); var options = { method: 'POST', url: 'https://api.allesgo.com/v1.0/product/set-variants/store/{storeId}', headers: { 'cache-control': 'no-cache', 'Content-Type': 'application/json', }, body: { product_id: 'PRODUCT_ID', variants: [ { ozellik: 'deger', price: 'PRICE', stock_count: 'STOCK_COUNT', code: 'CODE', gtin: 'GTIN', mpn: 'MPN', }, ], }, json: true, }; request(options, (error, response, body) => { if (error) throw new Error(error); console.log(body); });

Javascipt ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte xhr kullanılmakdır. Not: Bilgi amaçlıdır. Javascipt ile yazılan bu kod'ta Kullanıcı access token'a erişebildiğinden, kullanmanızı önermiyoruz.

    
var data = JSON.stringify({ product_id: 'PRODUCT_ID', variants: [ { ozellik: 'deger', price: 'PRICE', stock_count: 'STOCK_COUNT', code: 'CODE', gtin: 'GTIN', mpn: 'MPN', }, ], }); var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.withCredentials = true; xhr.addEventListener('readystatechange', function () { if (this.readyState === 4) { console.log(this.responseText); } }); xhr.open('POST', 'https://api.allesgo.com/v1.0/product/set-variants/store/{storeId}'); xhr.setRequestHeader('Content-Type', 'application/json'); xhr.setRequestHeader('cache-control', 'no-cache'); xhr.send(data);

C Sharp ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Bu örnekte RestSharp kullanılmaktadır.

    
var client = new RestClient("https://api.allesgo.com/v1.0/product/set-variants/store/{storeId}"); var request = new RestRequest(Method.POST); request.AddHeader("cache-control", "no-cache"); request.AddHeader("Content-Type", "application/json"); request.AddParameter("undefined", "{\"product_id\":\"PRODUCT_ID\",\"variants\":[{\"ozellik\":\"deger\",\"price\":\"PRICE\",\"stock_count\":\"STOCK_COUNT\",\"code\":\"CODE\",\"gtin\":\"GTIN\",\"mpn\":\"MPN\"}]}", ParameterType.RequestBody); IRestResponse response = client.Execute(request);

Java ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte Ok Http kullanılmaktadır.

    
OkHttpClient client = new OkHttpClient(); MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json"); RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "{\"product_id\":\"PRODUCT_ID\",\"variants\":[{\"ozellik\":\"deger\",\"price\":\"PRICE\",\"stock_count\":\"STOCK_COUNT\",\"code\":\"CODE\",\"gtin\":\"GTIN\",\"mpn\":\"MPN\"}]}"); Request request = new Request.Builder() .url("https://api.allesgo.com/v1.0/product/set-variants/store/{storeId}") .post(body) .addHeader("Content-Type", "application/json") .addHeader("cache-control", "no-cache") .build(); Response response = client.newCall(request).execute();

Go ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte net/http kullanılmaktadır.

    
package main import ( "fmt" "strings" "net/http" "io/ioutil" ) func main() { url := "https://api.allesgo.com/v1.0/product/set-variants/store/{storeId}" payload := strings.NewReader("{\"product_id\":\"PRODUCT_ID\",\"variants\":[{\"ozellik\":\"deger\",\"price\":\"PRICE\",\"stock_count\":\"STOCK_COUNT\",\"code\":\"CODE\",\"gtin\":\"GTIN\",\"mpn\":\"MPN\"}]}") req, _ := http.NewRequest("POST", url, payload) req.Header.Add("Content-Type", "application/json") req.Header.Add("cache-control", "no-cache") res, _ := http.DefaultClient.Do(req) defer res.Body.Close() body, _ := ioutil.ReadAll(res.Body) fmt.Println(res) fmt.Println(string(body)) }
API Referansı

Request URL parameters

Parametre Türkçe Tür Zorunlu Geçerli Değerler Varsayılan Açıklama
storeId Mağaza ID'si ObjectId true Mağaza ID'si

POST Request Payload

Parametre Türkçe Tür Zorunlu Geçerli Değerler Varsayılan Açıklama
product_id Ürün ID'si ObjectId true Varyant oluşturacağınız ürünün ID'si.
variants Varyant Array true Varyant bilgilerini oluşturmak için kullanılır. Daha önce oluşturulmuş varyantlar silinecektir.

Sunucudan dönecek cevabın örneği.

    {
 "data": {
  "status": "Boolean"
 }
}